Individuella lektioner

Sång & Tal

Ägnar Du dig åt sång som yrke? Är Du körsångare, badrumssångare eller ”brummare”?

Individuella lektioner i sång
hjälper dig att utvecklas vidare utifrån Din egen nivå och ambition.
För mer info: kontakta mig

Har du talrösten som arbetsinstrument? Vill Du fungera bättre i Din yrkesroll?

Individuella lektioner i tal
ger Dig en bra och hälsosam röstteknik som hjälper dig att undvika röstproblem.
Undervisning kan även ges via Skype.
För mer info: kontakta mig

Röstbesvär?

  • Känner du dig ansträngd i rösten?
  • Är du spänd och hes?
  • Har Din röst ett alltför högt läge eller är den gäll och skrikig när du försöker tala högt?
  • En bra och hälsosam röstteknik avhjälper problemen.

Ofta beror dessa besvär på bristande röstteknik som kan avhjälpas!

För mer info: kontakta mig