Innehåll

RÖSTRESURSER
– hur Du utvecklar och tränar Din röst

Boken riktar sig till alla som vill veta något om rösten och dess funktion.

 1. Rösten
  • Rösten – ett kommunikationsmedel
  • Rösten speglar vår personlighet
  • Rösten och talet – en inlärd vana
  • Rösten påverkar
  • Rösten – talarens viktigaste redskap
  • Rösten kan utvecklas och förbättras
  • Talarens uppgift
  • Talarens redskap
 2. Röstapparaten – Talorganen
  • Talorganen
  • Stämbanden
  • Lungorna
  • Resonansrummen
  • Struplocket
  • Tungan
  • Tänderna
  • Hörseln
 3. Röstkvalitet
  • Röstkvalitet
  • Avspänning (inkl. övningar)
  • Andning (inkl. övningar)
  • Röstläge
  • Fonation – stämbandens arbete (inkl. övningar)
  • Resonans (inkl. övningar)
  • Artikulation
  • Tungans arbete (inkl. övningar)
  • Läpparnas arbete (inkl. övningar)
  • Läsövningar (vokaler, konsonanter, r-kombinationer, resonans)
  • Melodi, betoningar och tempo
 4. Checklista för mikrofonanvändare
 5. Röstbesvär
  • Röstbesvär
  • Var kan man söka hjälp vid röstbesvär?